IN ENGLISH

Navigation

Du er her:  Kandidatguide » Kandidatuddannelsen i Digital design » Introduktion
Del

Kandidatuddannelsen i Digital design - Introduktion

Digital design består af 3 linjer: Digital design linje A1 og A2 og linjen i Audiodesign.
Herunder følger først video om og beskrivelse af Digital design linje A1 og A2 og derunder video om og beskrivelse af linjen i Audiodesign.

Digital design linje A1 og A2

Forståelse for Facebook?

Infoskærme. Computerspil. Mediefacader. Markedet for digitale oplevelser bliver større og større. Kandidatuddannelsen i Digital design lærer dig at udvikle og designe audiovisuelle produkter inden for en række digitale platforme. Uddannelsen kombinerer teoretisk indsigt med analytiske kompetencer og kreative færdigheder inden for eksempelvis spiludvikling og visualisering. På kandidatuddannelsen i Digital design lærer du at designe oplevelser til en digital og mobil kultur. Det vil sige, at du for eksempel lærer at designe interaktive applikationer, lave avancerede visualiseringer til infoskærme eller mediefacader, arbejder med computerspil eller koncepter til sociale medier.

Det kræver en teoretisk forståelse af digital kultur, lige fra Facebook og computerspil til æstetik og 3D-modellering. Den forståelse får du på Digital design. Du lærer også at analysere og udvikle digitale designprocesser og frem for alt: du lærer at bruge din viden i praksis. Dels gennem intensivt og dynamisk gruppearbejde undervejs i studiet, men også gennem de gode muligheder for projektorienterede forløb i digitale virksomheder.

En del af branchen

Du får din daglige gang i det kreative miljø på Katrinebjerg. Her vil du gå til forelæsninger samt arbejde projektorienteret og kreativt med for eksempel sensorer, 3D-modellering og udvikling af computerspil. Senere i uddannelsen har du mulighed for at søge om optagelse på det projektorienterede forløb DADIU, der afvikles i samarbejde med computerspilbranchen. DADIU står for Dansk Akademi for Interaktiv Underholdning og er et uddannelsessamarbejde mellem kreative uddannelser i Danmark. I det hele taget giver uddannelsen gode muligheder for at skabe kontakter inden for den digitale branche. Mange af dem har til huse lige ved siden af.

Projekter med prototyper

Forelæsningerne vil give dig en teoretisk forståelse af digital kultur og designprocesser. Du vil udvikle en bredere teoretisk forståelse af æstetik, design og kommunikation inden for forskellige medieplatforme. Den viden får mulighed for at afprøve i en række små- og store projektforløb, der er integreret i undervisningen. Du kommer altså til  udvikle konkrete produkter inden for 2D og 3D-modellering, sketching og prototypeudvikling inden for flere typer af digitale og audiovisuelle medier.

Du vil altså dels opnå teoretisk viden inden for digital kultur, ligesom du lærer at analysere og styre designprocesser inden for feltet. Men du vil også lære at arbejde intensivt og målrettet med at udvikle audiovisuelle produkter i tæt samarbejde med andre. På den måde afspejler kandidatuddannelsen i Digital design på mange arbejdsformen inden for den digitale mediebranche.

 

Linjen Audiodesign

På linjen i Audiodesign arbejder du med at designe og tilpasse lyd til alle slags lydmiljøer. Det vil både sige fysiske lydmiljøer, men også virtuelle lydmiljøer i f.eks. computerspil. Audiodesign stiller krav til musikalitet og teknisk kunnen. Du lærer at forstå og analysere lydmiljøer som dynamiske kompositioner. Men du lærer også at udvikle, programmere og implementere lyddesign.

Du vil komme til at arbejde praktisk og projektorienteret med at designe og udvikle for eksempel computerspil, applikationer og lydinstallationer. Du vil hele tiden komme til at bruge og udvikle dine færdigheder undervejs i uddannelsen, hvor der blandt andet også er mulighed for at deltage i en computerspilsproduktion.

Studerende på linjen i Audiodesign har enten på deres bachelor eller i fritiden beskæftiget sig med musik og lyd. At designe lyd handler nemlig meget om at tænke på lydmiljøet som en musikalsk komposition. Det kunne for eksempel være på et museum eller i et computerspil. Hvilke lydkilder er der? Hvordan skal de lyde? Skal lyden ændre sig over tid? Du lærer at designe lyd og tilpasse det til et dynamisk miljø.

På Audiodesign opnår du en teoretisk forståelse af lyd både som fænomen, materiale og kultur. Du vil også skulle arbejde med audiovisualitet og sonificering, og du lærer at analysere de sammenhænge og virkninger, lyd har i interaktive og fysiske rum.

Ellers fylder det praktiske meget på Audiodesign. Du lærer at bruge din teoretiske og analytiske viden om lyd, og du vil udvikle færdigheder indenfor blandt andet produktion, programmering, implementering og sketching af lyd. Du vil primært komme til at arbejde projektorienteret i grupper med at udvikle og designe lyd til applikationer, installationer og computerspil.

På uddannelsens 3. semester har du mulighed for at deltage i en computerspilsproduktion som lydedesigner. Her vil du arbejde sammen med dataloger, animatorer og grafiske designere om at udvikle computerspil. Til slut vil jeres produkt blive evalueret af folk fra den danske computerspilsbranche.

Linjen i Audiodesign vil give dig en mængde praktiske og teoretiske færdigheder inden for lyddesign, ligesom du undervejs i uddannelsen vil have rig mulighed for at skabe kontakter inden for den interaktive branche. Mange af dem finder du lige ved siden af i IT-byen på Katrinebjerg.


Henvendelse om denne sides indhold: Studieguideredaktionen
30.10.2014