IN ENGLISH

Navigation

Du er her:  Kandidatguide » Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab » Introduktion
Del

Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Introduktion

Samspillet mellem mennesker og teknologi

På kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab er samspillet mellem mennesker og informationsteknologien i højsædet. Du lærer, hvordan organisationer fungerer og hvordan du integrerer IT i virksomheder. Desuden lærer du, hvordan du gør kommunikationen bedre både internt og eksternt i virksomheder og organisationer, og hvordan du designer brugervenlige programmer.

Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab giver dig en række analytiske og praktiske redskaber og kompetencer inden for områderne: organisationsteori, kommunikationsteori, samfund og virksomhed i forretnings-orienteret og teknologihistorisk perspektiv, design-, systemudviklings- og programmeringsteorier samt læringsteorier. Dermed vil du være i stand til arbejde som eksempelvis konsulent eller projektleder i det offentlige og i det private erhvervsliv. 

Projekter med erhvervslivet

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab er i høj grad baseret på projekt- og gruppearbejde, hvor du både arbejder med cases og empiri. Du vil i projekterne arbejde med eksempler fra erhvervslivet og herigennem få kontakt til både private virksomheder og offentlige institutioner. Mange studerende vælger også projektorienteret forløb, det vil sige praktik,som del af uddannelsen.

Linjer

Informationsvidenskab har tre linjer: en A-linje, en B-linje og en C-linje.

A-linjen er for dig, der har en bachelor med Informationsvidenskab som grundfag (dvs. de første to år af din bachelor)  På A-linjen har du mulighed for at sammensætte din uddannelse på en måde, som giver dig en individuel kompetenceprofil, som er brugbar ude i erhvervslivet og den offentlige sektor, hvor kandidater i Informationsvidenskab er efterspurgte. Det kunne for eksempel være inden for kommunikation, design og programmering af it-systemer, eller organisationsudvikling. Du kan også vælge at afprøve dine faglige kompetencer gennem et projektorienteret forløb – dvs. praktikophold - i erhvervslivet.

B-linjen er for dig, der har en vilkårlig humanistisk bacheloruddannelse. Dog undtaget bachelorer med grundfag eller supplering i Informationsvidenskab eller Datalogi. Du har med kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab mulighed for at tilføre din bacheloruddannelse nye synsvinkler, teorier og metoder og dermed erhvervsrette din uddannelse. For eksempel inden for kommunikation, organisations- eller systemudvikling. Du kan også vælge at afprøve dine faglige kompetencer gennem et projektorienteret forløb – dvs. praktikophold - i erhvervslivet.

Herudover er der også en C-linje for studerende, der har tilvalg i Informationsvidenskab, og som ønsker at tage en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab. Denne linje vil dog først blive oprettet fra efteråret 2012. På C-linjen har du ligesom på A-linjen mulighed for at sammensætte din uddannelse på en måde, som giver dig en individuel kompetenceprofil. På C-linjen er der et obligatorisk kursus på 1. semester og ellers er uddannelsen opbygget som A-linjen. 


Henvendelse om denne sides indhold: Studieguideredaktionen
30.10.2014