IN ENGLISH

Navigation

Du er her:  Kandidatguide » Kandidatuddannelsen i Teknisk IT (civilingeniør) » Opbygning og struktur
Del

Kandidatuddannelsen i Teknisk IT (civilingeniør) - Opbygning

Se uddannelsens studieordning

Se studieordning for kandidatuddannelser


Studiestruktur

Studiestrukturen på Teknisk IT består af en fælles grundpakke på 6 fag, som man skal tage i løbet af det første studieår. Dertil skal man vælge to af følgende specialiserede studiepakker plus en valgfri pakke, der kan vælges mere frit som enkeltkurser. Der indgår således 60 ECTS faglig specialisering, der sammensættes individuelt under faglig vejledning. Det sidste semester skal man gennemføre et afsluttende speciale på 30 ECTS point.
Undervisningen vil foregå dels på universitetet og dels på Ingeniørhøjskolen og vil afhænge af de konkrete kurser.


Obligatoriske kurser på uddannelsen:

- Information Theory and Coding

- Systems Engineering

- Trådløse Sensor Netværk og Elektronik

- Optimering i ICT og fysiske systemer

- Software Engineering Principper

- Etablering af en vidensbaseret virksomhed


Uddannelsen tilbyder specialiserede studiepakker inden for følgende områder:

- Software Engineering

Specifikation af IT-systemer

Programmeringssprog

Test af Distribuerede Systemer


- Indlejrede realtidssystemer

Architecture and Design of Embedded Real Time Systems

Hardware/Software Co-design of Embedded Systems

Modellering af kritiske systemer

 
- Digital signal behandling

Avanceret signalbehandling og analyse

Ikke-lineær signalbehandling og mønstergenkendelse

Computer Vision

 
- Distribuerede systemer

Arkitektur og design af distribuerede pålidelige systemer

Middleware og kommunikationsprotokoller for pålidelige systemer

Avanceret Pervasive Computing

 
- Kommunikationsteknologi

Avanceret digital trådløs kommunikation

Avancerede Indlejrede Sensornetværk

IP-baseret trådløs kommunikation og Internet of Things

 
- Elektronik

Integreret CMOS Analog Kredsløbsdesign

Avanceret Analog Integreret Kredsløbsdesign

Analyse og design af integrerede CMOS RF kredsløb


Hver af ovenstående studiepakker er på 15 ECTS point. Ved at kombinere disse studiepakker kan man sammen med det afsluttende speciale opnå en specialisering inden for relevante fagområder. Man kan derved selv præge sin specialisering som udviklingsingeniør, der kan medvirke ved udvikling af fremtidens avancerede systemer og apparater, hvori der indgår software-, hardware- og kommunikationsteknologi.

 
Den enkelte studerende:

- skal have alle obligatoriske kurser

- skal vælge 2 fuldstændige specialiserede studiepakker

- kan have max. 10 ECTS point i Engineering Research and Development Projects  

- kan have max. 10 ECTS point i læsegruppe-kurser

 
Struktur, studiestart vinter (60 ECTS per år)

2. år Speciale
Valgfag Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag Valgfag
1. år Etablering af en vidensbaseret virksomhed Specialization Course Sy.3 Specialization Course Sy.2
Optimering i ICT og fysiske systmer Software Engineering Principper Specialization Course Sy.1
Trådløse Sensor Netværk og Elektronik Specialization Course Sx.3 Specialization Course Sx.2
Information Theory and Coding Systems Engineering Specialization Course Sx.1
  Obligatorisk   Anbefalet   Valgfrit


Struktur, studiestart sommer (60 ECTS per år)

2. år Speciale
Valgfag Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag Valgfag
1. år Trådløse Sensor Netværk og Elektronik Specialization Course Sx.3 Specialization Course Sx.2
Information Theory and Coding Systems Engineering Specialization Course Sx.1
Etablering af en vidensbaseret virksomhed Specialization Course Sy.3 Specialization Course Sy.2
Optimering i ICT og fysiske systmer Software Engineering Principper Specialization Course Sy.1
  Obligatorisk   Anbefalet   Valgfrit

 

Kursusoversigt

Q= kvarter
M= obligatorisk
S= specialisering

Efterårssemester

Q1:

M.4 Software Engineering Principper

M.3 Optimering i ICT og fysiske systemer

S1.1 Avanceret digital trådløs kommunikation

S5.1 Arkitektur og design af distribuerede pålidelige systemer

S6.1 Integreret CMOS Analog Kredsløbsdesign


Q2:

M.5 Etablering af en vidensbaseret virksomhed

S1.2 Avancerede Indlejrede Sensornetværk

S1.3 IP-baseret trådløs kommunikation og Internet of Things

S5.2 Middleware og kommunikationsprotokoller for pålidelige systemer

S5.3 Avanceret Pervasive Computing

S6.2 Avanceret Analog Integreret Kredsløbsdesign

S6.3 Analyse og design af integrerede CMOS RF kredsløb


Forårssemester

Q3:

M.1 Information Theory and Coding

M.2 Systems Engineering

S2.1 Avanceret signalbehandling og analyse

S3.1 Specifikation af IT-systemer

S4.1 Architecture and Design of Embedded Real-Time Systems


Q4:

M.6 Trådløse Sensor Netværk og Elektronik

S2.2 Ikke-lineær signalbehandling og mønstergenkendelse

S2.3 Computer Vision

S3.2 Programmeringssprog

S3.3 Test af Distribuerede Systemer

S4.2 Hardware/Software Co-design of Embedded Systems

S4.2 Modellering af kritiske systemer

 
Både efterår og forår:

P1.1 Engineering Research and Development Projects

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Teknisk IT har et omfang på 120 ECTS og omfatter hovedsageligt fag inden for de ingeniør- og naturvidenskabelige fagområder. Du specialiserer dig ved at deltage i kursusaktiviteter og projekter samt ved at gennemføre et speciale.

Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved Datalogisk Instituts forskningsenheder, kan du besøge hjemmesiden for Datalogisk Institut.

I studieordningen kan du finde yderligere informationer om uddannelsens opbygning.

Året opdelt i 4 kvarterer

Undervisningen er tilrettelagt i kvarterer. Kvartererne er tilrettelagt som 7 ugers blokke efterfulgt af en 2-4 ugers eksamensperiode. Du kan se et eksempel på undervisningskalenderen her. Du vil følge kurser, der varer et kvarter eller strækker sig over to kvarterer. Undervisningen er i høj grad baseret på cases, og som studerende vil du opleve at blive aktiveret i stort set alle undervisningssammenhænge. De fleste kurser afsluttes af et eller flere projekter.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Ph.d. stipendiater opslås på nettet.

 

Henvendelse om denne sides indhold: Studieguideredaktionen
25.10.2014