IN ENGLISH

Navigation

Du er her:  Kandidatguide » Kandidatuddannelsen i Biosystemteknologi » Optagelse
Del

Kandidatuddannelsen i Biosystemteknologi - Optagelse

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen kan ske via Aarhus Universitets selvbetjening.

Læs mere om, hvordan du søger om optagelse her.

Bachelorstuderende og diplomingeniørstuderende ved andre uddannelsesinstitutioner:

Gå ind på www.au.dk/selvbetjening Vælg Ny bruger og opret en profil i selvbetjeningen. Derefter finder du ansøgningsskema under punktet Skemaer - Kandidatansøgningsskema for eksterne studerende.

Læs mere om ansøgningsfrister og hvordan du søger om optagelse.

 

Adgangskrav og forudsætninger


Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i biosystemteknologi er en bestået
bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse som angivet nedenfor.

- Linien automation henvender sig til diplomingeniører og bachelorer inden for maskinteknik,
produktion, mekanisk og integreret design, elektronik samt data- og informationsteknologi.
Bachelorer fra naturvidenskabelige uddannelser med et passende indhold af matematik, fysik,
datalogi og informationsteknologi, eller jordbrugsvidenskab vil afhængigt af uddannelsens
sammensætning kunne optages på studiet.
- Linien miljøteknologi henvender sig til diplomingeniører samt ingeniører. Naturvidenskabelige
bachelorer indenfor maskinteknik, produktion, biologi, kemi og teknologi, miljøteknologi samt
jordbrugsvidenskab vil afhængigt af uddannelsens sammensætning kunne optages på studiet.
- Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til
oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.


Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet. Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til;

Louise Kim Bennedsen
Mail: lkb@science.au.dk
Tlf.nr. 87152091

Application deadlines

  • 1 March for commencement of studies in late August

  • 15 September for commencement of studies in late January

Academic requirements

Admission to the Master's degree programme in engineering at Aarhus University requires successful completion of a BSc degree within the same subject. For this reason foreign students must be able to provide full documentary evidence that they have completed a university degree equivalent in level and contents to a Danish BSc degree.

English language requirements

Since English is the language of instruction in all subjects, all applicants are required to provide evidence of their English language proficiency. 
Please see Admission requirements

Documentation

Please see the Admission requirements

Application forms

Please download the application forms below.

You must send TWO copies of your application, including all appendices and a priority form (please download) in each appliation:

  • One copy for the administration office (the "original").
  • One copy (completely identical) has to be an “easy to scan version”: This means it cannot be divided in any way; have no holes, hold no stamps, clips, staples, tape, post-it notes, etc. All papers must be same (A4) size. It is fine to print on both sides of the paper. Please keep all papers together using only a plastic folder.
  • Diplomas sent to you by an educational institution must be removed from the sealed envelope (even though you are not normally supposed to to this), attached to your application and also provided as a copy. The broken envelope may be attached to the "original" application as proof.
  • The "easy to scan" copy will be inserted into the scanner without further processing. If all your documents are not included in this copy, they will not be filed, saved and assessed as documentation. Applications without an identical copy will not be processed.
  • You must submit two copies ("original" + identical copy) for each of the programmes you apply for.
Applicants with a non-Danish Bachelor's degree: Applicants with a Danish Bachelor's degree:
Applied Mechanics (pdf)

Studerende med dansk adgangsgrundlag har nu mulighed for at søge elektronisk.

Bachelorstuderende ved Aarhus Universitet:

Du kan søge via selvbetjeningen. Gå ind under punktet ”Skemaer”, vælg ”Kandidatansøgningsskema for eksterne studerende”.

Bachelorstuderende og diplomingeniørstuderende ved andre danske uddannelsesinstitutioner: Gå ind påhttps://mit.au.dk/index.cfm Vælg ”Ny bruger” og opret en profil i selvbetjeningen. Derefter finder du ansøgningsskema under punktet ”Skemaer” - ”Kandidatansøgningsskema for eksterne studerende”.

Architectural Engineering (pdf)
- Bearing Constructions line
- Integrated Energy Design line

Biosystems Engineering (pdf)
- Automation line
- Environmental Technology line

Information Technology (pdf)
Optics and Electronics (pdf)
Process Technology (pdf)
- Biotechnology line
- Chemistry and Technology line
Technical Geology (pdf)
Henvendelse om denne sides indhold: Studieguideredaktionen
31.10.2014