IN ENGLISH

Navigation

Du er her:  Kandidatguide » Kandidatuddannelsen i Mekanik (civilingeniør) » Optagelse
Del

Kandidatuddannelsen i Mekanik (civilingeniør) - Optagelse

Adgangskrav og forudsætninger

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i mekanik:

- En teknisk bacheloruddannelse/diplomingeniøruddannelse fra maskinområdet. Som f.eks.

  • Maskiningeniør Diplomingeniør fra IHA, VBD eller IHK
  • Maskinteknik Diplomingeniør fra SDU
  • Mekatronik Diplomingeniør fra SDU
  • Maskiningeniør Diplomingeniør fra DTU
  • Produktion og konstruktion Civilbachelor DTU
  • Byggeri og anlæg Diplomingeniør Specialisering i maskindesign AAU-Esbjerg
  • Industri og produktion Diplomingeniør Specialisering i Design og styring AAU-Aalborg

- Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til
oven for nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

- Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for mekanik kan være adgangsgivende, forudsat
de faglige krav til civilingeniøruddannelsen i mekanik samlet kan opfyldes.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Krav til engelskkundskaber

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til;

Louise Kim Bennedsen
Mail: lkb@science.au.dk
Tlf.nr. 87152091

Henvendelse om denne sides indhold: Studieguideredaktionen
24.10.2014